Certificatie-instellingen

Onderstaande instellingen zijn door SMK erkend voor de inspectie van bedrijven en organisaties die gecertificeerd willen worden voor duurzaam onkruidbeheer.


CICERO

Dhr. T. Kuipers

E. tkuipers@nakagro.nl T. 0886 252 415

KIWA Certificatie & Keuringen

Mw. S. (Sietske) van der Beek

E. sietske.vanderbeek@kiwa.nl T. 0704 144 523

SGS Product & Process Certification

Dhr. C. (Coert) Bregman
E. coert.bregman@sgs.com T. 0181 693 289

MKB-certificatie

E. info@mkb-certificatie.nl T. 0464 759 931

MPS-ECAS BV

Dhr. M. (Mark) van Erp

E. markvanerp@ecas.nl T. 06 21 826 941