uitreikinng certificaat Leiden

Training en Opleiding Gecertificeerd Terreinbeheer

Het adviesteam van Wageningen UR kan u adviseren en ondersteunen bij het invoeren van gecertificeerd onkruidbeheer passend binnen de nieuwe landelijke afspraken. Ons cursusaanbod is hierop afgestemd.

Wageningen UR biedt de volgende mogelijkheden met betrekking tot Training & Opleiding op het gebied van gecertificeerd (onkruid)beheer:

Onkruidbestrijding in de openbare ruimte

Cursus voor aannemers, loonwerkers, hoveniers en (gemeentelijke) organisaties en hun medewerkers die onkruidbestrijding op verhardingen en in groen uitvoeren (1 dagdeel). U krijgt doelgerichte informatie over chemische en niet chemische onkruidbestrijding. Hierbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Onkruidbestrijding verhardingen.
  2. Onkruidbestrijding openbaar groen.
  3. Milieu-effecten middelen en methoden
  4. Certificering

Advies en ondersteuning

Onze medewerkers kunnen ook een inhoudelijke bijdrage leveren aan bijeenkomsten die door bedrijven en organisaties uit de groensector worden georganiseerd voor bijvoorbeeld het informeren van hun klanten. Duur: 45 minuten. Kosten: 350 euro plus reiskosten.

Weer en Onkruidbestrijding

Speciaal voor groenbeheerders heeft MeteoVista in samenwerking met Wageningen UR de cursus Weer en Onkruidbestrijding ontwikkeld. Het weer speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het juiste spuitmoment en het effect ervan. Daarnaast is er ruim aandacht voor de nieuwe certificering rondom de DOB Methode. Nadat deze cursus gevolgd is levert dit bovendien 2 punten voor de verlenging van de spuitlicentie op.