DOB methode

Onkruidbestrijding op verhardingen vraagt veel aandacht. Veel groen tussen tegels of klinkers is nadelig voor de toegankelijkheid, de veiligheid en de levensduur van verhardingen. Veel groen roept ook irritaties op bij bewoners die zich ergeren aan de vervuiling van hun woonomgeving.

Update 7 april 2016

Per 31 maart 2016 is het professionele gebruik van (onkruid) bestrijdingsmiddelen op verhardingen verboden. Een uitzondering is gemaakt voor locaties waar open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan, vliegvelden, spoor en locaties waar munitie of explosieven in de bodem zitten. Op deze locaties mogen nog onkruidbestrijdingsmiddelen worden toegepast conform de DOB richtlijnen. Lees hier meer over het verbod>

Neveneffecten van onkruidbestrijdingsmiddelen

De goedkoopste manier om onkruid op verhardingen te bestrijden is het spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden). Helaas leidt dit bij onzorgvuldig gebruik of bij gebruik onder ongunstige omstandigheden tot ongewenste neveneffecten. Belangrijkste neveneffect is de afspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Dit is nadelig voor de planten en dieren maar ook voor de productie van drinkwater. Oppervlaktewater is namelijk een belangrijke grondstof voor de productie van ons drinkwater.

spuiten van onkruidbestrijdingsmiddel op verhardingen
spuiten van onkruidbestrijdingsmiddel op verhardingen

Duurzaam Onkruidbeheer

DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Binnen DOB kan men kiezen voor verschillende bestrijdingsmethoden zoals mechanisch, thermisch of chemisch (alleen uitzonderingslocaties). Kiest men echter voor chemische onkruidbestrijding dan gelden een aantal regels die de afspoeling van herbiciden naar het oppervlaktewater moeten tegengaan. Doel van de DOB methode is een bijdrage te leveren aan het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. De kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater mogen niet worden overschreden waarmee ook het risico met betrekking tot de drinkwaterproductie afneemt. Kern van het DOB-systeem zijn een aantal praktische richtlijnen waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding duidelijke afspraken kunnen maken over voorwaarden, preventie, inzet van methoden en middelen en registratie van middelengebruik.

De DOB-methode is bedoeld voor managers en planners die verantwoordelijk zijn voor het beheer van verhardingen en voor de mensen die de onkruidbestrijding uitvoeren. De managers en planners zijn meestal werkzaam binnen grotere organisaties (gemeenten, management van industriƫle bedrijven, havens, vliegvelden ed.), de uitvoerders van de onkruidbestrijding betreft meestal kleine tot middelgrote bedrijven. In Nederland wordt door circa 80% van de gemeenten en waarschijnlijk op 100% van de bedrijventerreinen herbiciden gebruikt omdat deze zeer effectief zijn en relatief goedkoop in vergelijking met niet-chemische methoden zoals branden, borstelen of heet water.