DOB-handboek

Het DOB handboek kan als leidraad dienen bij het invoeren van onkruidbeheer volgens de DOB methode binnen uw organisatie. In het DOB handboek vindt u uitgebreide informatie over onkruidpreventie, gangbare onkruidbestrijdingsmethoden, DOB richtlijnen, kosten, milieu-effecten en certificering.DOB-Handboek MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR, excuses voor het ongemak.

Zoals u wellicht weet is er momenteel de nodige discussie over het gebruik van glyfosaat en andere gewasbeschermingsmiddelen in de openbare ruimte. De verwachting is dat er medio  2014 meer duidelijkheid komt over de politieke besluitvorming. Tot die tijd richten wij ons op het actueel houden van deze website en is het actualiseren van het DOB handboek (2010) uitgesteld.