Maas

Drinkwater innamepunten

Onzorgvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen leidt tot afspoeling van middel naar het oppervlaktewater. Dit is nadelig voor de planten en dieren maar ook voor de productie van drinkwater. Oppervlaktewater is namelijk een belangrijke grondstof voor de productie van drinkwater. De DOB methode stelt restricties aan het gebruik van middelen op verhardingen in de nabijheid van innamepunten van oppervlaktewater.

Volgens de DOB richtlijnen (DOB 2.0 Shortlist, punt 6) mogen geen onkruidbestrijdingsmiddelen worden toegepast op verhardingen die afspoelen naar een punt in stromend oppervlaktewater dat via een open verbinding 10 kilometer stroomopwaarts ligt van een innamepunt voor drinkwaterproductie. Indien de stroom­snel­heid kleiner is dan 0,05 km/uur (0,01 m/s), mag niet worden gespoten binnen een straal van 1 km tot het innamepunt.

De innamepunten uit rijkswateren zijn:

  1. Scheelhoek, Haringvliet, Evides
  2. Biesbosch, Maas, Evides
  3. Brakel, afgedamde Maas, DZH
  4. Heel, Lateraalkanaal, WML
  5. Nieuwegein, Lekkanaal, Waternet
  6. Nieuwersluis, Amsterdam-Rijnkanaal, Waternet
  7. Andijk, IJsselmeer, PWN
  8. Enschede, Twentekanaal, Vitens

Kijk voor meer informatie en de ligging van de innamepunten in Nederland op de website Helpdesk Water  of download het rapport.