Nieuws

ECHA: Glyfosaat niet kankerverwekkend

Gepubliceerd op
16 maart 2017

Er zijn geen aanwijzingen dat het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (o.a. in RoundUp) kankerverwekkend zou zijn. Tot die conclusie kwamen de experts van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). De Europese Commissie besloot eerder het middel voorlopig toe te staan tot ECHA een wetenschappelijk oordeel heeft geveld. Een besluit over verlenging van de toelating wordt later dit jaar verwacht.

Meerdere evaluaties

Voor dit advies zijn gepubliceerde studies geevalueerd inclusief originele rapporten van studies aangeleverd door de industrie. Daaruit is gebleken dat glyfosaat niet aangemerkt kan worden als kankerverwekkend of mutageen. Wel kan het middel oogletsel veroorzaken en is het toxisch voor het aquatiesch milieu. De conclusies van ECHA zijn in lijn met eerdere evaluaties van o.a. de Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR), EFSA, de Europese voedsel- en warenautoriteit, RIVM en Ctgb. De evaluaties zijn mede het gevolg van het feit dat de Agency for Research on Cancer (IARC), een adviesorgaan van de WHO, het middel als 'waarschijnlijk kankerverwekkend' klassifiseerde. Dat leidde tot veel maatschappelijke onrust en kamervragen.

EU goedkeuring glyfosaat

Het ECHA advies zal door de Europese Commissie zwaar worden meegewogen bij haar besluit over het verlengen van toelating van glyfosaat. De Europese Commissie moet daarover dit jaar een besluit nemen.

Onkruidbestrijding op verhardingen

In Nederland is het professioneel gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen per 31 maart 2016 verboden.