sensorgestuurde spuitmachine voor glyfosaat

Nieuws

Glyfosaat geen reden tot zorg

Gepubliceerd op
12 augustus 2015

Eind maart maakte het International Agency for Research on Cancer (IARC) bekend dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend is'. Inmiddels is de volledige IARC-beoordeling (Monographs 112) gepubliceerd. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde komt in een reactie tot de conclusie dat er 'reden is voor waakzaamheid maar niet tot zorg'.

Glyfosaat

Lees hier het hele ntvg artikel.

Duitsland heeft als EU rapporteur voor glyfosaat laten weten haar eerdere conclusies dat glyfosaat niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid niet te herzien naar aanleiding van het IARC bericht. Ook de Zwitserse toelatingsinstantie BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen) heeft in een reactie laten weten dat het gebruik van glyfosaat niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.

Niet-landbouw

Staatssecretaris Mansveld onderschrijft de conclusies uit de recente EU herbeoordeling van de werkzame stof glyfosaat. Conform de Europese en nationale regelgeving is er dan ook geen basis om in te grijpen in de toelatingen.

De staatsecretaris is wel van plan een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw in te stellen middels een wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het ontwerpbesluit ligt bij de Tweede Kamer.

Gerelateerde berichten:

Wijzigingsvoorstel Besluit Gewasbeschermings-middelen en biociden
Mansveld komt terug op uitzondering laag-risico middelen
Reactie Mansveld op schadelijkheid glyfosaat