Nieuws

Onkruidbestrijding fors duurder

Gepubliceerd op
16 augustus 2016

Door het verbod op chemische onkruidbestrijding op verhardingen kampt de gemeente Rotterdam dit jaar met een tekort van € 500.000. Verwacht wordt dat dit tekort verder oploopt tot structureel €1 miljoen per jaar. Dat schrijft wethouder Joost Eerdmans in een brief aan de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB).


Verbod leidt tot structureel tekort

Met ingang van 31 maart 2016 is het voor professionele toepassers verboden gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen te gebruiken. Vooruitlopend op dit verbod, is de gemeente Rotterdam in 2013 al gestopt met deze vorm van bestrijding in de openbare ruimte. In 2014 zijn nog wel proeven gedaan met Ecostyle Ultima op basis van organische vetzuren. Het gebruik van dit middel was relatief duur en voldeed niet aan de verwachtingen. In 2015 is Rotterdam overgestapt op volledige mechanische onkruidbestrijding (borstelen), aangevuld met alternatieve methoden zoals heet water en branden.

Eerdmans stelt dat, om aan het gewenste onderhoudsniveau voor onkruidbestrijding op verhardingen te kunnen voldoen, er structureel extra budget nodig is van circa €1 miljoen in 2017 en 2018 en €1,1 miljoen vanaf 2019.

Ook meer groen op straat in Belgie

In Belgie is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen al per 1 januari 2015 verboden. Belgische gemeente hebben de grootste moeite om het onkruid de baas te blijven. Door de natte zomer lukt dat maar moeilijk. De onkruidbestrijding kost de gemeentes dit jaar veel extra geld. Gemeentes moeten extra personeel inhuren om het onkruid te verwijderen. Zo kost het bijvoorbeeld de gemeente Stabroek 300.000 euro extra. De gemeente heeft externe firma’s ingehuurd om het onkruid met borstels en branders te verwijderen. Diverse gemeentes verwachten dat de burgers de openbare weg voor hun huis zelf onkruidvrij houden.
De gemeente Hasselt bestrijdt onkruid al tien jaar op een niet-chemische manier en heeft becijferd dat de onkruidbestrijding hierdoor 50% meer kost. Lees het hele bericht op Vilt.be