Nieuws

Partijen willen laagrisicomiddelen toelaten

Gepubliceerd op
15 maart 2017

VVD en CDA zijn tegen het huidige verbod op chemische onkruidbestrijding. Diverse partijen willen laagrisicomiddelen toelaten. Dat blijkt uit vragen van vakblad Tuin en Landschap.

Milieueffecten

Bij de overwegingen van de politieke partijen blijken de nadelige effecten van alternatieve methoden zoals branden, heet water en hete lucht een belangrijke rol te spelen.

In verschillende Europese landen, waaronder Nederland is eerder al onderzoek gedaan naar de milieueffecten van verschillende chemische en niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden op verhardingen. Onderzoekers hebben de milieueffecten van verschillende technieken door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA) in beeld gebracht. Uit deze studies blijkt telkens dat verant­woord gebruik van een (laagrisico) onkruidbestrijdingsmiddel een aanzienlijk lager milieueffect heeft dan niet-chemische technieken. Niet-chemische technieken zoals branden, hete lucht en heet water hebben het grootste efect op het milieu als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen en zijn aanzienlijk duurder.

Lees meer in Tuin en Landschap>