WHO_gebouw_Geneve

Nieuws

Toelating glyfosaat verlengd

Gepubliceerd op
29 juni 2016

De Europese Commissie zal deze week de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat met achttien maanden verlengen. Dat heeft eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis dinsdag meegedeeld na afloop van het overleg met de landbouwministers. Eerdere voorstellen tot verlenging kregen geen gekwalificeerde meerderheid omdat een aantal grote lidstaten zich onthielden van stemming. Door de verdeeldheid onder de lidstaten mag de Commissie de beslissing nemen om het middel alsnog toe te laten.


Glyfosaat wel of niet kankerverwekkend?

De komende achttien maanden zal Europese Agentschap voor Chemische Producten (ECHA) verder onderzoek gaan doen naar de mate van kankerverwekkendheid van het middel.

In mei kwamen experts van de Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) na een driedaagde conferentie in het WHO hoofdkwartier in Genève tot de conclusie dat glyfosaat (o.a. in RoundUp) niet kankerverwekkend zou zijn. De conclusies van de JMPR zijn in lijn met eerdere evaluaties van o.a. EFSA, de Europese voedsel- en warenautoriteit, RIVM en Ctgb.

Eerder verklaarde de Agency for Research on Cancer (IARC), ook een adviesorgaan van de WHO, nog dat het middel waarschijnlijk kankerverwekkend is. Deze verdeeldheid in de wetenschappelijke wereld leidde tot veel maatschappelijke onrust en verdeeldheid onder de lidstaten.