Onkruidbestrijdingsproef in Barendrecht

Praktijknetwerken

Binnen de praktijknetwerken werken terreinbeheerders van gemeenten, provincies, waterschappen en kennisinstellingen samen aan activiteiten die bijdragen aan het realiseren van doelen van de Kaderrichtlijn water. Belangrijkste thema is daarbij: terugdringen van emissies bij onkruidbestrijding op verhardingen ter verbetering van de waterkwaliteit.