Dies Natalis

De raad van bestuur van Wageningen University & Research nodigt u van harte uit om op maandag 9 maart 2020 de viering bij te wonen van de 102e Dies Natalis. De titel van de viering van dit jaar is: Illuminating science for transitions.

  • Dies Natalis Wageningen University & Research

Illuminating science for transitions

Door de SDG's centraal te stellen, toont de wetenschap haar commitment om een bijdrage te leveren aan belangrijke transities op het gebied van energie, voedsel, landbouw en andere domeinen. Deze grote uitdagingen van de toekomst kunnen alleen worden aangegaan door middel van fundamentele nieuwe inzichten, concepten en kennis. Het belang van door nieuwsgierigheid gedreven creatieve wetenschappers die geen ander direct doel hebben dan het ontrafelen van fundamentele fysische, chemische, sociale of biologische processen (zoals fotosynthese) mag dus niet worden onderschat, maar toch gebeurt dit nog wel eens. ‘Wetenschap voor transitie’ vereist ook de transitie van de wetenschap zelf. Open wetenschap, burgerwetenschap, teamwetenschap, herwaardering van onderzoeksgegevens en onderwijs en andere veranderingen moeten worden verwelkomd. Maar deze ‘wetenschap in transitie’ verandert niets aan het streven naar hoogwaardige wetenschap.

Photo: Guy Ackermans. <L CODE="C24">View all photos here</L>
Photo: Guy Ackermans. View all photos here

De ceremonie van dit jaar benadrukt het belang van basiswetenschap in ons domein. Donald Ort, hoogleraar Biologie aan de Universiteit van Illinois, zal zijn fundamentele werk op het gebied van fotosynthese bespreken.

Drie jonge Wageningense wetenschappers zullen hun fundamentele wetenschappelijke werk met betrekking tot transities onder de loep nemen. Rector magnificus Arthur Mol zal uitleg geven over de transities in de wetenschap die we mogen verwachten.

De officiële Dies Natalis-viering wordt voorafgegaan door een symposium georganiseerd door de Wageningen Graduate Schools.

Download de Dies-lezing van prof. dr. Arthur Mol, rector magnificus:

Illuminating science for transitions

Expo East to West

Voor en na de Dies Natalis Celebration kun je de Expo Oost to West bezoeken in de west- en oostvleugel van Orion. De tentoonstelling die is samengesteld door Jeremy Harbinson geeft je een indruk van de grote schaal waarop WUR werkt aan fotosynthese.

Podcast

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Over de sprekers:

Programma Dies Natalis 2020

De Dies Natalis viering wordt voorafgegaan door een inspirerend symposium rondom het thema van de Dies Natalis, georganiseerd door de Wageningen Graduate Schools.

Tijdens dit symposium delen jonge, getalenteerd onderzoekers hun passie voor fundamenteel onderzoek in korte presentaties van 15 minuten elk.

Photo: Guy Ackermans. View all photos here
Photo: Guy Ackermans. View all photos here
Programma Dies Natalis symposium
11:00 Registratie
11:20 Welkomstwoord door Prof. dr. ir. Gerco Angenent
11:30 Introductie door Dr. Thomas Kodger
12:00 Pitch sessies – Jonge onderzoekers delen hun fascinatie voor fundamenteel wetenschap
12:30 Lunch
13:15 Pitch sessies – Jonge onderzoekers delen hun fascinatie voor fundamentele wetenschap
14:45 Einde programma

Programma Dies Natalis viering
14:30 Koffieontvangst en registratie
15:30 Wetenschap belichten voor transities
Prof. Dr. ir. Arthur P.J. Mol | Rector Magnificus Wageningen University en Vicevoorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research
Prof. Dr. Donald R. Ort | Plant Biology and Crop Sciences, University of Illinois
Intermezzo
Drie jonge Wageningse onderzoekers – Dr. Mehdi Habibi, Dr. Ingrid Luijkx, Dr. Eveline Verhulst
Uitreiking Universiteitsfonds Wageningen Onderzoeksprijs
17:00 Receptie

Locatie:

Planten vormen de basis van al het leven op onze planeet. Ze gebruiken zone-energie om koolstofdioxide om te zetten in plantenmateriaal door middel van fotosynthese. Planten zijn dus eigenlijk groene fabrieken!

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Fotosynthese vindt plaats in de chloroplasten, kleine groene korrels binnen in de cellen van een blad. Zonlicht veroorzaakt een aantal biochemische reacties in de chloroplasten, middels welke CO2 en water reageren en zo suikers en zuurstof vormen. De suikers worden gebruikt om nieuwe cellen te vormen, en als energie voor het groeiproces.

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Dit is een chloroplast, binnen in een blad, gezien door een sterke microscoop. Hiermee krijgen wij gedetailleerd inzicht in de algehele structuur van het mechanisme waarmee zonlicht door middel van fotosynthese geoogst wordt door het blad. Samen met andere onderzoeksmethoden krijgen we zo een beeld van de wijze waarop planten in staat zijn zich op microscopische schaal aan te passen aan veranderende licht omstandigheden.

20190724 State transition_Image005_deconSnapshot1_RAW_ch00.jpg