Dies Natalis

Op dinsdag 9 maart 2021 vond de 103e Dies Natalis van Wageningen University & Research plaats. De titel van de viering van dit jaar: Pandemic Prevention, Prediction and Preparedness.

De opname van de bijeenkomst is beschikbaar vanaf 10 maart via deze pagina.

  • dies1.jpg
  • dies2.jpg
  • dies3.jpg

Pandemic Prevention, Prediction and Preparedness

We bevinden ons momenteel midden in de COVID-19-pandemie, met ongekende gezondheids-, sociale, economische en mentale gevolgen. De geschiedenis leert dat pandemieën niet nieuw zijn, van de Spaanse griep tot de recentere uitbraken van ebola en SARS. Pandemieën zullen in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker voorkomen als gevolg van onder meer globalisering en internationale mobiliteit, bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering en onze huidige voedselproductiesystemen. Wat kunnen we leren van de vroegere en huidige pandemieën voor toekomstige wereldwijde uitbraken?

Foto: Elisabeth Aardema / Shutterstock.com
Foto: Elisabeth Aardema / Shutterstock.com

Tijdens deze Dies Natalis bespreken we hoe wetenschappelijke inzichten en onderzoek kunnen bijdragen aan het voorkomen, voorspellen en voorbereiden van nieuwe pandemieën. Dit jaar houden we een online evenement, waarin het belang van wetenschap voor pandemieën wordt benadrukt.

We zijn zeer vereerd met de aanwezigheid van Henk Bekedam (voormalig WHO vertegenwoordiger China, India) en Marion Koopmans (ErasmusMC), en WUR onderzoekers Wim van de Poel en Emely de Vet. Zij gaan onder leiding van Marcia Luyten in gesprek met Daniel Gallardo Albarrán en Tessy Hick, twee jonge WUR-wetenschappers over het belang van wetenschap bij het begrijpen en bestrijden van (toekomstige) pandemieën. Rector magnificus Arthur Mol geeft een inleiding bij het thema.

Foto: faboi / Shutterstock.com
Foto: faboi / Shutterstock.com

Dies Natalis symposium

De officiële viering wordt voorafgegaan door het gebruikelijke symposium van de Wageningen Graduate Schools, dat ook online zal plaatsvinden. Jonge onderzoekers (promovendi en postdocs) presenteren hun onderzoek rond het thema Pandemic Prevention, Prediction and Preparedness.

Programma
14.50 Online platform open
15.00 Pandemic Prevention, Prediction and Preparedness
Opening door Karin Schroen (Directeur research school VLAG)
Jurre Steens: From fundamental CRISPR-Cas research to combatting the global pandemic
Bieneke Bron: When, not if, the next pathogen is ready to go viral
Elbrich Postma: Smell and taste loss as a hallmark of Covid-19 infection
Thirza Andriessen: Dutch Food banks in times of Covid-19
15.45 Afsluiting door Karin Schroen

Lees meer over de sprekers en de pitch sessies op de Engelstalige pagina.

(Beelden carrousel: NIAID, PongMoji / Shutterstock.com/)

Programma officiële viering Dies Natalis

15.50 Online platform open
16.00 Pandemic Prevention, Prediction and Preparedness. Inleiding door Rector Magnificus Arthur P.J. Mol
Pitches van WUR-wetenschappers Daniel Gallardo Albarrán en Tessy Hick
Rondetafelgesprek met Henk Bekedam (voormalig WHO vertegenwoordiger China, India), Marion Koopmans (ErasmusMC), Wim van der Poel (WUR) en Emely de Vet (WUR), gemodereerd door Marcia Luyten
Muzikaal intermezzo
Research Award
16.50 Slotwoord door rector magnificus Arthur P.J. Mol en Ludo Hellebrekers

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/a076c459

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/37d8e310


Over deze serie

In aanloop naar de Dies Natalis van Wageningen University op 9 maart blikken de hoofdrolspelers alvast vooruit op het thema: 'Pandemic Prevention, Prediction and Preparedness’. Hoe dragen zij bij aan het (helpen) voorkomen van een nieuwe pandemie?

Lees meer verhalen uit deze serie: