Onderzoek

Het onderzoek naar het telen van groenten op Mars en de maan bestaat uit veel onderdelen en heeft te maken met verschillende eigenschappen van Mars en maan en de daar aanwezige hulpbronnen. Het gaat daarbij om de aanwezige bodems en de aanwezigheid van water (ijs) maar ook om temperatuur en de aanwezigheid van andere stoffen in de bodems. Hieronder zijn verwijzingen te vinden naar de verschillende aspecten. Ook zijn er verwijzingen naar alle experimenten die we hebben uitgevoerd en informatie over aspecten die we nog willen onderzoeken.

Onderzoek per thema

Mars

Maan

Bodem

Bacteriën

Plantengroei

Inhoudstoffen

Verlichting

Zware metalen