Gezonde Veehouderij

Een gezonde veehouderij is van grote waarde voor de veehouder, de productieketen en de omgeving. Gezonde dieren betekent een beter welzijn, betere technische resultaten, een lagere milieudruk (footprint), minder gebruik van antibiotica, veilig voedsel en een veilige leefomgeving voor omwonenden.

Dit vraagt om een veehouderij met gezonde dieren, in een gezonde omgeving.

Vanuit een brede visie en een interdisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan toepassingen voor een gezonde, toekomstbestendige en een maatschappelijk gewaardeerde veehouderij.