Ambitie Gezonde Veehouderij

Onze ambitie is om de veehouderij in de keten op een hoger gezondheidsniveau te brengen en daarmee bij te dragen aan een gezonde veehouderij en leefomgeving.

Gezonde veehouderij voor een gezonde leefomgeving
'Healthy Livestock for Healthy People’

Om deze ambitie waar te kunnen maken is een omslag nodig in denken en doen. Alleen samen met veehouders, bedrijven, NGO’s, retail en overheden is het mogelijk een gezondere veehouderij te realiseren.