Happyhier laat zien waar mensen gelukkig zijn

HappyHier laat zien waar mensen gelukkig zijn

Zijn er plekken waar mensen gelukkiger zijn dan elders? Wageningen University & Research heeft dit met de medewerking van meer dan 4000 burgers onderzocht. Die hebben tussen 1 mei en 20 juni 2016 de app HappyHier op hun smartphone geïnstalleerd. Via de app hebben ze gemiddeld 25 keer per persoon na het ontvangen van een verzoek aangegeven hoe gelukkig ze zich ter plekke voelden. De definitieve resultaten zijn inmiddels bekend. Eerder zijn al twee (uitvoerige) rapporten uitgebracht. Meer recent is een wetenschappelijk artikel met de belangrijkste uitkomsten verschenen.

Met dit onderzoek wil Wageningen University & Research het inzicht vergroten in de betekenis van de inrichting van de leefomgeving voor het welbevinden van burgers. Die kennis maakt het mogelijk om bij besluiten over investeringen in de leefomgeving de effecten op het welbevinden van mensen beter mee te nemen.