Over Kenniskringen

In ‘Vissen met Tegenwind’ heeft de sector aangegeven dat zij verder wil verduurzamen en een beter economisch perspectief wil hebben voor de toekomst. Dat betekent dat zij op zoek is naar alternatieven om tegen een lagere kostprijs betere visproducten te leveren op een manier die rekening houdt met eisen vanuit de maatschappij.

De sector wil verduurzamen

In de wandelgangen wordt dit wel de ‘drieklapper’ genoemd:

  1. Kostenbesparing
  2. Opbrengstverhoging
  3. Vermindering ecologische impact

‘Verduurzamen’ lukt beter samen

Pulskor

De sector bezit zelf veel (ervarings-)kennis over visbestanden, vistechnieken, viskwaliteit, ecologie,etc. Deze kennis is van groot belang voor het vinden van oplossingen met betrekking tot duurzaamheid en economisch rendement. Daarnaast hebben ook onderzoekinstellingen veel kennis over deze aspecten. Het vinden van deze oplossingen is vaak gemakkelijker als deze kennis toegankelijk wordt gemaakt en wordt gedeeld door vissers onderling, vissers met onderzoekers en vissers met andere betrokken partijen in de keten en in de maatschappij. Samenwerking is een vereiste om de sector optimaal te kunnen verduurzamen en weer winstgevend te maken.

Kenniskringen bundelen kennis

Schip Kees Taal

Visserijkenniskringen zijn (studie)groepen van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen hebben geformuleerd en die samen met onderzoek en andere organisaties naar oplossingen willen zoeken. Deze groepen kunnen onder begeleiding van Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research rekenen op ondersteuning bij het beantwoorden van kennisvragen, hulp bij de organisatie van besprekingen, het leggen van contacten met andere organisaties enz. Vissers tonen ook zelf inzet, door het uitvoeren van experimenten en door het delen van de eigen en opgedane kennis.

Wat kan een Kenniskring voor de visser/ondernemer opleveren?

Klok

Een Kenniskring is geen onderzoeksproject geleid door onderzoekers, maar is vooral een project van, voor en door vissers, die zelf op zoek zijn naar oplossingen. Voor vissers betekent een Kenniskring samen met collega’s op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. Bijvoorbeeld om tot andere vistechnieken te komen, een andere vermarkting van de vis te ontwikkelen, of om efficiënter gebruik van brandstof te maken. Ook bestaande kennis van Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research is daarvoor beschikbaar. Vissers kunnen van collega’s horen en leren hoe zij zaken aanpakken en wat zij zien aan (on)mogelijkheden en oplossingen. Samen met collega’s wordt kennis gedeeld en bijvoorbeeld een voorstel aan het VIP opgesteld. De Kenniskring is niet bedoeld als instrument om subsidie te verstrekken op investeringen, om garantiebesommingen te geven of om uitgebreid onderzoek te laten doen.

Organisatie van kenniskringen

Sorteren

De projectleiding ligt bij Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research. Elke kenniskring heeft een eigen begeleider, die helpt de kennisvragen te formuleren, bijeenkomsten te organiseren en die de wegen kent naar deskundigen die samen met de kenniskring de kennisvragen kan beantwoorden. Dit kunnen ook buitenlandse deskundigen zijn. Verder zijn er landelijke bijeenkomsten waarin over specifieke thema’s kennis wordt gedeeld. Bovendien worden waar mogelijk ook verbindingen gelegd met de zogenaamde ‘blue ports’.

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Enkele voorbeelden

De Kenniskring Puls- en sumwingvisserij heeft vooral gewerkt aan de doorontwikkeling van de pulstechniek door het bundelen van kennis en het uitwisselen van de onderlinge ervaringen. Ook de Kenniskring Garnalen houdt zich samen met het ILVO bezig met de toepassing van deze pulstechniek bij de garnalenvangst.

De Kenniskring Langoustines is na een studiereis en uitwisseling met buitenlandse collega’s tot de conclusie gekomen dat het levend houden van kreeft na de vangst veel simpeler kan dan ze zich eerst hadden voorgesteld.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Wilt u meedoen of meer informatie? Kijk dan op de website bij de afzonderlijke kenniskringen of neem contact op met de projectleiding.

Kortom: maak kennis met kenniskringen