Kenniskringen garnaal regionaal

Er leven in de garnalenvisserij veel vragen op het terrein van economie en ecologie. In drie regio’s zijn de volgende drie groepen ontstaan: Noord-Oost, Noord-West en Zuidwest, die allen experimenteren met regionale thema-kenniskringen.

  • Noord-Oost: bijvangsten in de garnalen visserij en selectief vissen, bijvoorbeeld met een grid. De groep wil graag a.d.h.v. een aantal testen laten zien dat er nog steeds winst te behalen is op het gebied van selectiever vissen.
  • Noord-West: garnalenprijzen en de keten. Deze groep jonge vissers gaat zich op de toekomst voorbereiden te onderzoeken hoe ze meer kunnen halen uit hun product.
  • Zuid-West: beheerst vissen en het duurzaamheidslabel MSC. Verder werd tijdens de bijeenkomst het thema kennis voor gesloten gebieden aangehaald. In de volgende bijeenkomst zullen we daar meer aandacht aan besteden.

Kenniskringen garnaal Noord-Oost aan het werk

Bekijk

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan