Kleinschalige kust- en zeevisserij

Het doel van de Kenniskring is kennisuitwisseling en –ontwikkeling over de visserij en haar doelsoorten (zeebaars, harder en kabeljauw). De nieuwe kennis zal leiden tot een duurzamere visserij en tot een beter beheer van de kleinschalige kust- en zeevisserij.

Aanpak

De kenniskring houdt zich met name bezig met:

  1. De gevolgen van de zeebaarsmaatregelen op de kleinschalige kustvisserij zoals deze in 2015 ingevoerd zijn en zoals ze in 2016 ingevoerd zullen worden. ICES heeft geconstateerd dat de Europese beroepsvisserij in combinatie met de recreatieve visserij meer zeebaars vangt dan het bestand op dit moment aan kan. Om te komen tot een gezond zeebaarsbestand heeft de Europese Commissie in 2015 (nood)maatregelen ingevoerd, die in 2016 verder aangescherpt zullen worden. Voor de kleinschalige kustvisserij is het van belang om inzicht te krijgen in de socio-economische gevolgen van deze maatregelen voor de kleinschalige kustvisserij.

  2. Wat kunnen we nog meer te weten komen over de biologie en het gedrag van de doelsoorten? Het kennisdocument over zeebaars die in 2010 is uitgebracht wordt aangevuld met een eerste inventarisatie m.b.t. kinderkamers en paaigebieden van zeebaars. Daarnaast is het ook van belang om te kijken naar de mogelijke gevolgen van de aanlandplicht voor de kleinschalige kustvisserij i.v.m. zeebaars.

  3. Wat is de marktstructuur voor de kleinschalige kust- en zeevisserij? De vissers constateren een afnemende trend van hun doelsoorten (o.a. harder en zeebaars). Voor hen is het van belang om inzichtelijk te maken welke alternatieve activiteiten er bestaan voor de kleinschalige kustvisserij.

Daarbij wil de Kenniskring de volgende mensen betrekken; collega-vissers, onderzoekers (voor verkrijging bewijzen) en maatschappelijk organisaties (voor verkrijging draagvlak).

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Het zeebaars bestand staat onder grote druk. Er zijn maatregelen nodig om de bestanden te herstellen. Vanuit de kenniskring is er een factsheet opgesteld over oorzaken en mogelijke oplossingen. Deze zijn ook verbeeld in bijgaand filmpje.