Staandwantvisserij op tong

De deelnemers aan de Kenniskring willen een duurzame Staandwantvisserij uit kunnen oefenen op tong. Zij willen dit certificeren met een MSC-label.

De Kenniskring Staandwantvisserij op tong wil aantonen dat het duurzaam produceert. De vissers willen nog verdere verduurzaming uitdragen o.a. door aan te tonen dat:

 • ze bijvangst tot een minimum kunnen beperken;
 • ze de kwaliteit van de aangelande vis kunnen verbeteren;
 • ze conflicten met andere visserijen (sport en beroeps) kunnen voorkomen;
 • een beheerste ontwikkeling van de Staandwantvisserij mogelijk is.

Aanpak

 • Evalueren van de notitie ‘Beheersplan voor een duurzame ontwikkeling van de Staandwantvisserij in de 12-mijlszone van Nederland’ en uitwerken van de voorgestelde maatregelen.
 • Onderzoek om bijvangst te voorkomen.
 • Onderzoek ter versterking en uitontwikkeling van de methode waarbij eventuele ongewenste bijvangst (discards) zo snel mogelijk levend overboord gezet kan worden.
 • Ontwikkelen van een systeem om ruimteconflicten te voorkomen door betere communicatie over en markering van vistuigen.
 • Ontwikkelen van een (extern) communicatieplan voor een goed imago en marketingplan.
 • Verkrijging onderzoeksbudget voor een MSC assessment.

Daarbij wil de Kenniskring de volgende mensen betrekken:

 • Collega-vissers;
 • Onderzoekers (voor verkrijging bewijzen);
 • Maatschappelijk organisaties (voor verkrijging draagvlak).