Platvis

De Kenniskring Platvis bestaat met ingang van 2012 uit een samenvoeging van de kenniskringen Puls- en SumWingvisserij,   Slim Ondernemen, Transitie Zuid, Outrigvisserij, en de subgroep Schol van Twinrigvisserij op langoustines en schol.

Hoewel deze kenniskringen voor specifieke onderwerpen ook individueel nog actief zijn, houden de deelnemers zich ook met gezamenlijke, thematische onderwerpen bezig. Op beide niveaus zijn er regelmatig bijeenkomsten.

Onderwerpen:

  •  rendabele samenwerkingsvormen en financieringsconstructies in de visserij,
  •  zowel tussen visserijondernemers als in de keten,
  •  maatschappelijk verantwoord ondernemen,
  •  doorontwikkeling van de pulsvisserij,
  •  rentabiliteit diverse visserijtechnieken,
  •  bijvangst bij de diverse visserijtechnieken,
  •  nieuwe marktconcepten – het tot meer waarde brengen van platvis,
  •  kennisdeling en ervaringsuitwisseling vanuit diverse innovatieprojecten,
  •  Masterplan Duurzame Visserij.

Nieuws

Bekijk

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan