Outrig

Het gezamenlijk doorontwikkelen van de outrigvismethode, zodat outrigvissers er naast schol ook tong mee kunnen vangen.

De Kenniskring wil:

  1. Door kennisuitwisseling over netten, experimenteren en testen de outrigmethode verder innoveren en verduurzamen.
  2. De met de outrig gevangen vis beter positioneren in de markt als duurzame en kwalitatief hoogwaardige vis.
  3. Promotie en communicatie (imago) van outrigvis naar de buitenwereld opzetten.

De Kenniskring wil een hogere prijs krijgen voor de kwaliteitsvis. Daarvoor zal de kring in eerste instantie activiteiten ondernemen richting ketenpartijen. Deze methode moet erkenning krijgen als een duurzame vorm van visserij. Het streven is om op termijn certificering te bewerkstelligen.

Aanpak

De Kenniskring organiseert bijeenkomsten om gezamenlijk:

  • Informatie over netten met elkaar uit te wisselen (tekeningen, modellen etc.).
  • Promotie van outrigvis te bedrijven.
  • Belemmeringen in de regelgeving (zeedagen etc.) duidelijk te krijgen en dit communiceren met beleidsmakers en richting politiek.