Puls- en sumwingvisserij

Puls- en sumwingvisserij

De deelnemers aan de Kenniskring Puls- en sumwingvisserij willen:

 1. Toestemming krijgen om met de pulsmethode te mogen vissen (introductie) en deze verder uit te ontwikkelen zodat zij een duurzame visserij op platvis kunnen uitoefenen.
 2. Dat het investeringstraject pulsvisserij door EL&I wordt gesteund.
 3. Dat de maatschappij goed wordt geïnformeerd over de duurzaamheid van de methode en dat aantonen met onderzoeksresultaten (communiceren met maatschappelijke organisaties).
 4. Alle resultaten en ervaringen met de pulsvisserijmethode delen door open en vrij met elkaar te communiceren.
 5. Certificering van zowel de methode als de gevangen platvis bewerkstelligen.
 6. (visserij-)technische, economische, markt, biologische en ecologische innovatie- en kennisvragen beantwoord hebben.
 7. Nieuwe mogelijkheden en combinaties van puls met andere technieken ontdekken.

Het uiteindelijke doel is een financieel weer gezonde bedrijfstak neer te zetten.

Aanpak

 • regelmatig bijeenkomen van de Kenniskring (bespreking en kennisuitwisseling);
 • breed ori├źnteren op mogelijkheden en contact zoeken met anderen die onderzoek verrichten, gelieerd aan pulsvisserij;
 • onderzoek verrichten ter versterking en uitontwikkeling van de pulsmethode;
 • economische, ecologische en biologische onderzoeksvragen beantwoorden;
 • verkrijging permanente ontheffing EC;
 • een marketingplan voor pulsvis maken en het traject voor certificering inzetten.