Transitie Zuid

De vissers in de zuidelijke Noordzee willen dat er een duurzaam en rendabel perspectief ontstaat en blijft voor de uitoefening van het visserijberoep door familiebedrijven. Hun basis is de tongvisserij in de zuidelijke Noordzee. De politieke en maatschappelijke discussie gaat veelal voorbij aan het belang van de tong voor de zuidelijke vloot en aan de specifieke omstandigheden in de zuidelijke Noordzee.

Om perspectief op een voortbestaan te houden is transitie van de visserijvloot gericht op verduurzaming noodzakelijk. Transitie is door de verslechterde vermogenspositie van veel visserijondernemingen geen eenvoudige opgave.

Doelen van de kenniskring zijn:

 1. Bieden van perspectief aan de ondernemers in de zuidelijke Noordzee door het opbouwen van kennis over de technische en economische haalbaarheid van investeringen in diversificatie en ombouw van vissersschepen.
 2. Mogelijkheden onderzoeken van de ontwikkelingen in duurzamere visserijtechnieken voor toepassing in de zuidelijke Noordzee door contacten met andere kenniskringen te onderhouden om initiatieven te toetsen op toepasbaarheid in de zuid en deze onder de aandacht te brengen van de zuidelijke vloot.
 3. Gezamenlijk (innovatie)projecten uitvoeren gericht op het verduurzamen van de visserijvloot in de zuid.

Dit moet leiden tot verduurzaming en versterking van de (economische) positie van de (tong)visserij in de zuidelijke Noordzee.Hiervan afgeleid wil de kenniskring de specifieke problematiek van de visserij in de zuidelijke Noordzee meer onder de aandacht brengen bij politiek en maatschappij.

Aanpak

De kenniskring organiseert verschillende soorten bijeenkomsten gericht op:

 • Uitwisselen van ervaringen en initiĆ«ren van innovatiemogelijkheden.
 • (Laten) Uitvoeren van onderzoek naar:
  • de technische en economische haalbaarheid van investeringen gericht op verduurzaming en diversificatie.
  • de kansen voor toepassing van de in ontwikkeling zijnde visserijtechnieken als pulskor, sumwing e.d. voor toepassing in de zuidelijke Noordzee.
  • de haalbaarheid van de realisatie van investeringen (capaciteit werven, leveranciers).
 • Stimuleren van innovaties gericht op brandstofbesparing op de korte termijn.
 • Stimuleren van innovaties gericht op kwaliteitsverbetering en productinnovatie.
 • Analyseren van toekomstig beleid op de vloot en bijbehorende investeringen om tot verduurzaming te komen (CO2-reductie, ontzwaveling).
 • Kennisnemen van ontwikkelingen in andere kenniskringen.
 • Opzetten van innovatieprojecten.
 • Ontwikkelen van een toekomstvisie op de zuidelijke vloot.