Kenniskring Mosselkweek

De Nederlandse mosselsector bestaat uit ruim 60 bedrijven en omvat mosselkweekbedrijven en handelsbedrijven die de mosselen ook verwerken na de oogst. Binnen deze kenniskring werken mosselkwekers en onderzoekers van Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research samen in onderzoeksprojecten die ingaan op de uitdagingen waar de sector voor staat.

Aanpak en activiteiten in hoofdlijnen

In 2015 heeft de PO Mossel het initiatief genomen om een werkgroep te starten die een kennis agenda voor de mosselcultuur heeft opgesteld. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de sector en onderzoekers. De kenniskringen hebben deze werkgroep ondersteund om hun doelen te bereiken:

  1. Praktijkgerichte kennisvragen identificeren en prioriteiten stellen.
  2. Een voorstel op over hoe de benodigde deskundigheid op langere termijn kan worden gewaarborgd en wat daarvoor nodig is.

Het product is een breed gedragen kennisagenda.

Als vervolg op deze activiteit is men voornemens om middels een kenniskring mosselkweek de volgende activiteiten voort te zetten:

  1. Ontwikkelen van een kennis en onderzoeksplan voor duurzame mosselproductie
  2. Ontwikkelen van een werkwijze waarbij praktijk en onderzoek nauw bij elkaar aansluiten
  3. Opzetten van werkgroepen van kwekers en onderzoekers voor afstemming van aanpak, planning en begeleiding van het onderzoek
  4. Opzetten van workshops over de voortgang van het onderzoek en verdere kennisvragen