PPS Circulaire Bio-economie

PPS Circulaire Bio-economie

In het programma “Circulaire Bio-economie” werken dertien bedrijven en kennisinstellingen samen. Zij zetten zich in voor een duurzaam en veilig hergebruik van co-producten en reststromen en optimaal gebruik van grondstoffen.

In een circulaire bio-economie is het belangrijk om kringlopen te sluiten. Grondstoffen bestaan uit meerdere componenten. Het is de uitdaging om elke component zo duurzaam mogelijk, en voor de meest waardevolle toepassing, te gebruiken.

Centrale rol voor de diervoedersector

Bij hoogwaardige componenten gaat het vaak om relatief kleine volumes. Daarnaast ligt er een forse innovatieopgave om grote volumes aan reststromen en bijproducten uit de biobased en food industry zo veel mogelijk te hergebruiken. De Nederlandse diervoedersector vervult hierin een cruciale rol. Deze sector kan grote volumes verwerken, op een duurzame, veilige en geborgde en veilige wijze. En “feed” toepassingen hebben een relatief hoge positie in de zogenaamde “waarde-piramide”.

Samenwerking

Dit programma is een publiek-private samenwerking (PPS) binnen de Topsector Agri&Food (TKI-AF-17027).

Contact

Contactpersoon bij Wageningen Livestock Research voor dit project is Gert van Duinkerken en bij Schothorst Feed Research Lieuwe Roosenschoon