Wageningse aanpak - Stadslandbouw

Stadslandbouw kan variëren van balkon- of daktuin in de binnenstad, via volkstuinen tot professionele stedelijke voedselproductie en voedselverwerking aan de rand van de stad. Iedere verschijningsvorm verdient volgens de initiatiefnemers zijn eigen plek in de stad. Stadslandbouw kan op diverse manieren (people, planet, profit) bijdragen aan een duurzame en leefbare stad en mogelijk de stedelijke footprint verkleinen.

Omdat stadslandbouw veel verschillende functies combineert, is hiervoor een verscheidenheid aan kennis en expertise nodig. Wageningen University & Research, expert op het gebied van ‘Quality of Life’, heeft dit in huis en kan (wetenschappelijke) kennis praktisch toepassen in inter- en transdisciplinaire teams; onderzoekers werken samen met ervaringsdeskundigen en stakeholders met uiteenlopende belangen.

Wageningen wil op diverse manieren een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van stadslandbouw, namelijk door:

  • Ontwerpen en onderzoeken van nieuwe concepten van stedelijk grondgebruik
  • Samenwerken met betrokkenen en stakeholders om ontwerpen om te zetten in concrete initiatieven
  • Verbinden van (initiatieven van) maatschappelijke en publieke organisaties, ondernemers en burgers
  • Inrichten door ruimte te maken (in ruimtelijk planvorming en in wet- en regelgeving) voor stadslandbouw
  • Evalueren om te leren van successen en knelpunten en advies uit te kunnen brengen aan beleidsmakers en ondernemers