Nieuws

Soortbeschrijvingen straatbomen weer online te raadplegen

Gepubliceerd op
22 maart 2016

Het gebruikswaardeonderzoek aan straatbomen heeft een schat aan informatie opgeleverd over de bruikbaarheid van 75 oude en nieuwe boomsoorten als straatboom. Op verzoek van de sector is deze informatie door Wageningen UR opnieuw online beschikbaar gemaakt via www.straatbomen.nl.

Het verzamelen en beschikbaar stellen van de informatie over de bruikbaarheid van straatbomen is in het verleden geïnitieerd door de Cultuurgroep Laanbomen en werd gefinancierd door het voormalige Productschap Tuinbouw. Technische problemen leidden er toe dat de bomenmodule niet meer online te raadplegen was. Besloten werd daarom de ontwikkeling van een nieuwe ‘straatbomen-module’ op te nemen in een nieuw gebruikswaardeonderzoekproject aan straatbomen. 

Bomentabel

Er lopen enkele initiatieven vanuit de sector voor dit vervolgproject, maar het is nog niet gestart. Gebruikers zoals groenbeheerders en boomkwekers vroegen echter wel regelmatig naar de soortbeschrijvingen. Wageningen UR heeft daarom besloten om, vooruitlopend op het nieuwe onderzoek, de bestaande soortbeschrijvingen weer zichtbaar te maken op de site www.straatbomen.nl. Ze zijn daar op te roepen via de link ‘Bomentabel’.