Studie Noordwest-Europa

De ligging van geschikt habitat wordt voor huidig, 2020 en 2050 voorspeld met behulp van het SPECIES model (een klimaatenvelop model gebaseerd op neurale netwerken, zie Berry et al. 2002), voor het meest ingrijpende IPCC scenario (HadCM3 met A2 SRES scenario).

Model/methode

De ligging van geschikt habitat per soort, en de geschiktheid van het tussenliggende landschap voor dispersie is bepaald uit Europese landgebruik bestanden (CORINE). Negen soorten: Zwarte en Middelste bonte specht, Springkikker, Roerdomp, Bosrietzanger, Veenhooibeestje, Haas, Graspieper en Poelkikker.

Met een raster-gebaseerd dispersie model (GridWalk) is de onderlinge verbondenheid van al deze habitatgebieden berekend. In een volgende analyse zijn de netwerken van goed verbonden gebieden bepaald, en is geanalyseerd in welke mate deze netwerken overlappen voor de verschillende periodes (huidig, 2020, 2050), met de CENA module. Het ontbreken van overlap maakt adaptatie maatregelen nodig. De uitkomsten zijn gebundeld voor bos-, weide- en moerassoorten. Daarnaast is speciale aandacht besteed aan het belang van Natura2000 gebieden.

Documentatie

  • Beschrijving van de bepaling van de kwetsbaarheid van soorten (SPECIES model), zie Annex 2.1. Assessment of the vulnerability of terrestrial and coastal habitats and species in Europe to climate change. Berry, P.M., Jones, A.P., Nicholls, R.J. and Vos, C.C. (eds.)
  • De methode wordt uitgebreid beschreven in Annex 2.2. Assessing climate proof and non-climate proof habitat networks. Vos, C.C., Baveco J.M., Kiers, M., Kuipers, H. and Nijhof, B. Hier zijn ook de resultaten voor Zwarte en Middelste bonte specht te vinden.
  • Resultaten Springkikker en Roerdomp: Annex 2.3
  • Resultaten Bosrietzangen en Veenhooibeestje: Annex 2.4
  • Resultaten Haas, Graspieper en Poelkikker: Annex 2.5
  • Publicatie Vos et al. 2008.
  • Integratie hoofdstuk (hoofdstuk 6) in Annex 2.7.
  • Handleiding GridWalk

Referenties

  1. Berry, P. M., Dawson, T. P., Harrison, P. A. and Pearson, R. G. (2002). Modelling potential impacts of climate change on the bioclimatic envelope of species in Britain and Ireland. Global Ecology and Biogeography, 11, 453-462.
  2. Vos, C.C., P. Berry, P. Opdam, H. Baveco, B. Nijhof, J. O'Hanley, C. Bell & H. Kuipers. 2008. Adapting landscapes to climate change: Examples of climate-proof ecosystem networks and priority adaptation zones. Journal of Applied Ecology 45(6): 1722-1731.