Solar Research: Biodiversiteit en natuur

In 2050 heeft Nederland zo’n 30.000 hectare met zonnepanelen op land nodig. Naar verwachting heeft dit negatieve effecten op de bodem, de biodiversiteit en het landschap. Tegelijkertijd wordt aangenomen dat winst voor biodiversiteit mogelijk is bij een goed ontwerp en beheer van zonneparken.

In 2019 vond een eerste verkenning plaats van de effecten bij tien bestaande zonneparken. Om meer wetenschappelijke conclusies te kunnen trekken, is deze steekproef uitgebreid naar 25 zonneparken. Het doel is om concrete richtlijnen op te stellen voor het ontwerp en het beheer van zonneparken. Dit resulteert in het handmatige beheer en ontwerp van multifunctionele zonneparken.

Onderdeel van het project is een literatuurstudie naar het langetermijneffect van zonneparken op de bodemkwaliteit (10-25 jaar). Het project is uitgevoerd in opdracht van LNV en wordt gefinancierd uit het Beleidsondersteunend Onderzoek.

Het beheer en het vroegere landgebruik blijken de belangrijkste factoren te zijn die de verschillen in biodiversiteit bepalen. Zonneparken kunnen kansen bieden voor de biodiversiteit, maar niet al deze kansen worden benut.

De impact van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit wordt de komende jaren onderzocht in een samenwerking tussen LC Energy, Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude en SolarCentury. Voor dit onderzoek worden in Nederland zes nieuwe testzonneparken gebouwd. Het belangrijkste doel van het SolarEcoPlus-onderzoeksproject is het bepalen van het ecologisch en economisch rendement van zonneparken die worden opgezet met innovatieve tweezijdige panelen. Hierbij wordt gekeken naar de meest voorkomende bodemsoorten in Nederland: zand, veen en klei.

Projecten

Publicaties