Solar Research: Bodemkwaliteit

Sommige zonneparken zijn dusdanig van opzet dat de bodem volledig is bedekt, waardoor er geen licht of water bij het oppervlak komt en er geen vegetatie onder de zonnepanelen groeit. Het leven in de bodem neemt hierdoor af, omdat het bodemleven zich niet kan voeden met nieuw organisch materiaal. De bodem slaat dan geen koolstof meer op en stoot juist CO2 uit.

WUR onderzoekt hoe zonneparken zodanig kunnen worden ontworpen dat ze de bodem niet aantasten, zodat het koolstof kan blijven opslaan en er ruimte is voor biodiversiteit. Om goed inzicht te krijgen in de effecten van ontwerp en beheer onder verschillende omstandigheden (bodemsoorten, voormalig bodemgebruik en vocht), zijn lange termijn waarnemingen nodig van organisch materiaal op een groot aantal locaties.

Met twintig ontwikkelaars en beheerders van zonneparken, verenigd in Holland Solar, twee adviesbureaus en acht provincies, heeft WUR een geïntegreerd onderzoeksprogramma opgezet in het project EcoCertified Solar parks. Hierbij wordt ook de biodiversiteit boven de grond meegenomen. In dit project worden gedurende vier jaar twintig bestaande locaties onderzocht, die op vijf verschillende manieren worden behandeld. Er zijn drie promotieonderzoeken aan gekoppeld: een voor bodem, een voor insecten en een voor gewervelde dieren.

TNO onderzoekt de economische aspecten van natuurinclusieve zonneparken, terwijl Wageningen Environmental Research minder arbeidsintensieve innovatieve methoden voor het monitoren van biodiversiteit ontwikkelt. Eelerwoude kijkt wat de beste manier is om de vegetatie in Nederland te beheren en Green Label ontwikkelt een certificaat om ecologisch ontwerp en beheer te garanderen.

Om burgers te betrekken bij de planning en monitoring van de zonneparken, nemen we ook ‘citizen science’ (burgerwetenschap) in het onderzoek mee. Een onderzoek van vier jaar op deze schaal is uitzonderlijk, maar er is nog follow-up nodig. Biodiversiteit en bodems reageren zeer langzaam, dus de effecten zullen optreden met vertraging. Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de effecten op de lange termijn.

Projecten

Publicaties