Solar Research: Meteorologie

Het weer is van grote invloed op de zonnepanelen en andersom. Zonnepanelen leveren steeds meer elektriciteit aan het net. Daarom is het van fundamenteel belang om te begrijpen en te voorspellen hoeveel straling er op de zonnepanelen valt en hoe dit varieert.

Deze variatie ontstaat vooral door bewolking, nog steeds een van de lastigste weersverschijnselen om te voorspellen. Bovendien veranderen grote zonneparken het lokale klimaat, doordat de hoeveelheid licht die door het oppervlak wordt ontvangen verandert. Daardoor verandert ook de energiebalans en daarmee de omstandigheden voor de vegetatie. Als het oppervlak groot genoeg is, beïnvloeden de parken op hun beurt het weer, waarbij benedenwinds veranderingen optreden in temperatuur, vochtigheid en bewolking.

Zonnepanelen kunnen ook een rol spelen bij het verminderen van verdamping. Bij agrivoltaics wordt gebruikgemaakt van dit verschijnsel. Evapotranspiratie (verdamping uit bodem en vegetatie) is een thema van het onderzoek. We willen dit graag opnemen in het onderzoek naar agrivoltaics. Ook internationaal willen we dit thema ontwikkelen en op de kaart zetten.

Vergelijkbare projecten

Publicaties