Solar Research: Betrokkenheid

Maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie vraagt om betrokkenheid van omwonenden en het algemeen publiek bij projecten voor hernieuwbare energie. Financiële deelname aan energieprojecten en deelname aan de besluitvorming zijn bekende vormen van publieke participatie. Multifunctionele zonneparken bieden extra mogelijkheden voor publieke participatie in het dagelijks leven, zoals recreatie. Maar hier is nog weinig over bekend. Er is tot nu toe niet vanuit multifunctioneel perspectief gekeken naar het draagvlak voor energieprojecten zoals schaliegas, kernenergie, windenergie.

Binnen het Solar Research Programma willen we onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden participatie in het dagelijks leven bijdraagt aan een gevoel van eigen verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid bij lokale energietransities. Het doel is om meer te leren over multifunctionaliteit en maatschappelijk draagvlak door systeeminnovatie, zoals het veranderen van werkwijzen, regels en relaties.

De methoden en experimenten bestaan uit een evaluatie van de participatie in bestaande zonneparken, door middel van reflexieve monitoring. Dit betekent dat nieuwe kennis al meteen in het proces wordt toegepast om tot de beste resultaten te komen. Het leidt tot een grotere betrokkenheid van omwonenden en andere betrokkenen, omdat zij meteen al hun eigen wensen voor zich kunnen zien.

Projecten

Publicaties