Noorse esdoorn

Straatbomen

Boomkwekers, gemeenten en het onderzoek werken samen om de lusten en lasten van nieuwe laanboomsoorten en -cultivars objectief in kaart te brengen.

Vanaf 1997 tot aan 2005 zijn in 17 gemeenten en 3 proeftuinen ruim 2000 bomen van in totaal 75 soorten en cultivars geplant. De bomen in deze testbeplantingen zijn regelmatig gedetailleerd beschreven en gefotografeerd. Het vergelijken van de groei en ontwikkeling op verschillende standplaatsen levert unieke informatie op over hun gebruiksmogelijkheden.

Over dit onderzoek verschijnen regelmatig publicaties in vakbladen voor kwekers en groenvoorziening. U kunt ook zelf de bomen bekijken in de bomentabel hieronder of op een locatie bij u in de buurt gaan kijken!

Uiteindelijk zijn alle gegevens verwerkt in soortbeschrijvingen van de 75 onderzochte vernieuwingen in het sortiment. Deze zijn in september 2011 opgenomen op de website. Momenteel wordt gewerkt aan een update van deze beschrijvingen, daarbij willen we ook graag de ervaringen uit de praktijk betrekken.

Bomentabel

Overzicht van de (hoofd)gebruikscategorie en de belangrijkste eigenschappen van alle in het gebruikswaardeonderzoek opgenomen soorten.

Klik op de soortnaam in de tabel voor meer informatie:

Bekijk de legenda voor de betekenis van de symbolen: