Bio-energie

Bio-energie

Bio-energie wordt opgewekt door verbranding of vergisting van biomassa, bij voorkeur nadat de waardevolle componenten uit deze biomassa hoogwaardig zijn ingezet in voedsel, veevoer, biobased chemicaliën en/of materialen. Wageningen University & Research doet al tientallen jaren onderzoek naar bio-energie.

Onze opgedane kennis en ervaring zetten we in binnen specifieke bio-energieprojecten, maar ook in toepassing van biomassa in andere sectoren. Wageningen University & Research beschikt ook over specifieke modellen om bedrijven en overheden te helpen om bio-energieprojecten tot een economisch succes te maken.