Circulaire economie

Een transitie naar een circulaire economie, waarin het sluiten van materiaal- en energiekringlopen centraal staat, biedt kansen voor groene groei. Deze groei ontstaat via nieuwe en slimme verbindingen tussen sectoren zijn die nu nog weinig samenwerken. De verbindingen zetten druk op bestaande organisatievormen, wet- en regelgeving en sectoraal beleid. Wageningen University & Research onderzoekt en analyseert deze onderwerpen en adviseert en inspireert (regionale) overheden en bedrijfsleven richting een circulaire economie.