Project

Opleidingen Veterinair Microbioloog/AIO

Dit project beoogt veterinair-microbiologische dierziekten-experts en/of AIO’s (voorlopig 3 à 4 personen) op te leiden met een brede kennis. Zodat zij in de toekomst mogelijk sleutelposities binnen het expertnetwerk van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) kunnen vervullen.

Dit is essentieel voor de continuïteit van de WOT-WBVR en de dierziektebestrijding in Nederland.

Resultaten

De in de afgelopen periode opgeleide veterinair-microbiologen en of AIO’s hebben bijgedragen aan de output van het programma, de profilering van WBVR en nieuwe impulsen aan expertisevelden binnen het instituut. De selectie van sollicitanten op dergelijke functies binnen WBVR is niet eenvoudig en leidt niet altijd tot een 100% succes. Uiteindelijk is ca. 60% van de kandidaten na of hangende de beëindiging van de opleiding in de vaste formatie van WBVR opgenomen en vervult nu essentiële functies binnen WBVR.

Het “succespercentage” is desondanks bevredigend te noemen: een groot aantal kandidaten vervullen nu of gaan in de toekomst belangrijke posities vervullen binnen het instituut c.q. het programma.

Publicaties