Augustus

Wageningen Marine Research doet onderzoek aan het Waddengebied. Het onderzoek is zeer breed en varieert van dijken, mosselbanken en zeehonden, naar vogels, zwerfvuil en kwelders.
Wageningen Marine Research doet onderzoek aan het Waddengebied. Het onderzoek is zeer breed en varieert van dijken, mosselbanken en zeehonden, naar vogels, zwerfvuil en kwelders.
Tijdens de jaarlijkse boomkorsurvey wordt ook wel eens iets bijzonders gevangen: een zeeduivel van ruim een meter lang - en dan is de bek ook wel heel erg groot . Deze jaarlijkse survey is bedoeld om de leeftijdsopbouw van schol en tong in kaart te brengen. Daarnaast monitoren de onderzoekers het ecosysteem in zee (vis en benthos).
Tijdens de jaarlijkse boomkorsurvey wordt ook wel eens iets bijzonders gevangen: een zeeduivel van ruim een meter lang - en dan is de bek ook wel heel erg groot . Deze jaarlijkse survey is bedoeld om de leeftijdsopbouw van schol en tong in kaart te brengen. Daarnaast monitoren de onderzoekers het ecosysteem in zee (vis en benthos).
Er zijn volop stagemogelijkheden bij Wageningen Marine Research, zowel nationaal als internationaal! Vind je stage-onderwerp in onze lijst: het werk varieert van onderwatermonitoring in het Caribisch gebied tot labwerk in IJmuiden.
Er zijn volop stagemogelijkheden bij Wageningen Marine Research, zowel nationaal als internationaal! Vind je stage-onderwerp in onze lijst: het werk varieert van onderwatermonitoring in het Caribisch gebied tot labwerk in IJmuiden.
De omschakeling van de boomkorvisserij naar pulsvisserij heeft economische consequenties. Pulsvisserij is kosten-effectiever, wat zorgt voor een hogere winst. De kostenbesparing komt vooral door lager gasolieverbruik (-46%) per dag. Zo is er naast lagere kosten ook lagere CO2-uitstoot.
De omschakeling van de boomkorvisserij naar pulsvisserij heeft economische consequenties. Pulsvisserij is kosten-effectiever, wat zorgt voor een hogere winst. De kostenbesparing komt vooral door lager gasolieverbruik (-46%) per dag. Zo is er naast lagere kosten ook lagere CO2-uitstoot.