Juni

Tijdens de akoestische haringsurvey wordt een GoPro camera aan het net bevestigd. Zo kunnen we vaststellen wanneer een bepaalde soort in het net komt, waarna we het kunnen koppelen aan akoestische opnamen.
Tijdens de akoestische haringsurvey wordt een GoPro camera aan het net bevestigd. Zo kunnen we vaststellen wanneer een bepaalde soort in het net komt, waarna we het kunnen koppelen aan akoestische opnamen.
Op 17 juni 2017 is het weer Vlaggetjesdag in Scheveningen! Wat weet u eigenlijk over haring?
Op 17 juni 2017 is het weer Vlaggetjesdag in Scheveningen! Wat weet u eigenlijk over haring?
Met duurzame zeewierteelt kan de groeiende wereldbevolking - in 2050 ongeveer 9 miljard mensen - van voldoende voedsel worden voorzien, met maar 2 procent van het totale zeeoppervlak. Daarnaast kunnen uit zeewier grondstoffen gewonnen worden als bron voor biobrandstof en chemicaliën.
Met duurzame zeewierteelt kan de groeiende wereldbevolking - in 2050 ongeveer 9 miljard mensen - van voldoende voedsel worden voorzien, met maar 2 procent van het totale zeeoppervlak. Daarnaast kunnen uit zeewier grondstoffen gewonnen worden als bron voor biobrandstof en chemicaliën.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van windenergie. Niet alleen op het land, maar ook op zee zijn windmolens geplaatst in offshore windparken bij Egmond aan Zee en IJmuiden. Wageningen University & Research doet daar onderzoek naar de effecten van windparken op onder andere vissen, zeevogels en zeezoogdieren.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van windenergie. Niet alleen op het land, maar ook op zee zijn windmolens geplaatst in offshore windparken bij Egmond aan Zee en IJmuiden. Wageningen University & Research doet daar onderzoek naar de effecten van windparken op onder andere vissen, zeevogels en zeezoogdieren.