Maart

Een zeeprik die is gebruikt voor een telemetrie-onderzoek. Met zenders worden deze vissen gevolgd in de tijd en ruimt om zo het zoekgedrag en het succes van de intrek richting het IJsselmeer te onderzoeken.
Een zeeprik die is gebruikt voor een telemetrie-onderzoek. Met zenders worden deze vissen gevolgd in de tijd en ruimt om zo het zoekgedrag en het succes van de intrek richting het IJsselmeer te onderzoeken.
Wageningen Marine Research onderzoekt het gedrag van vleermuizen bij offshore windturbines. Op het land is gebleken dat vleermuizen slachtoffer kunnen worden van windturbines. Nu wordt onderzocht wat het aanvaringsrisico is van vleermuizen met offshore windturbines, omdat vleermuizen tijdens de trek ook regelmatig boven zee te vinden zijn.
Wageningen Marine Research onderzoekt het gedrag van vleermuizen bij offshore windturbines. Op het land is gebleken dat vleermuizen slachtoffer kunnen worden van windturbines. Nu wordt onderzocht wat het aanvaringsrisico is van vleermuizen met offshore windturbines, omdat vleermuizen tijdens de trek ook regelmatig boven zee te vinden zijn.
Tijdens de blauwe wijting-survey wordt alle gevangen wijting gesorteerd, gemeten en gewogen. Het vangstgebied wordt via een systematische route bevaren, waardoor de stand blauwe wijting (Micromesistius Poutassou) door de onderzoekers goed in kaart kan worden gebracht.
Tijdens de blauwe wijting-survey wordt alle gevangen wijting gesorteerd, gemeten en gewogen. Het vangstgebied wordt via een systematische route bevaren, waardoor de stand blauwe wijting (Micromesistius Poutassou) door de onderzoekers goed in kaart kan worden gebracht.
De leeftijd van vis kan bepaald worden door de otolieten (gehoorsteentjes) te bestuderen omdat deze, net als bij bomen jaarlijkse groeiringen kennen. Verder kan aan de hand van de grootte van een otoliet de lengte en het gewicht van de vis voorspeld worden.
De leeftijd van vis kan bepaald worden door de otolieten (gehoorsteentjes) te bestuderen omdat deze, net als bij bomen jaarlijkse groeiringen kennen. Verder kan aan de hand van de grootte van een otoliet de lengte en het gewicht van de vis voorspeld worden.