Mei

Makreeleieren in stadium 5 en net uitgekomen makreellarven, met duidelijk zichtbare dooierzak. Tijdens de survey makreel- en horsmakreeleieren op de Atlantische Oceaan wordt samengewerkt met vissers: naast onderzoeksschepen worden ook trawlers gebruikt. Zo kan goed het bestand bepaald worden van makreel en horsmakreel via de eiproductie van deze soorten.
Makreeleieren in stadium 5 en net uitgekomen makreellarven, met duidelijk zichtbare dooierzak. Tijdens de survey makreel- en horsmakreeleieren op de Atlantische Oceaan wordt samengewerkt met vissers: naast onderzoeksschepen worden ook trawlers gebruikt. Zo kan goed het bestand bepaald worden van makreel en horsmakreel via de eiproductie van deze soorten.
In het Nederlands Caribisch gebied is een haaienreservaat geopend. De populaties van haaien gaan wereldwijd sterk achteruit en hebben daarom extra bescherming nodig tegen illegale visvangst en de bijvangst van reguliere visserij. Onderzoekers monitoren met Onderwater stereo-video-apparatuur de haaien en de diversiteit aan vissoorten rond de riffen.
In het Nederlands Caribisch gebied is een haaienreservaat geopend. De populaties van haaien gaan wereldwijd sterk achteruit en hebben daarom extra bescherming nodig tegen illegale visvangst en de bijvangst van reguliere visserij. Onderzoekers monitoren met Onderwater stereo-video-apparatuur de haaien en de diversiteit aan vissoorten rond de riffen.
Pasgeboren glasaaltjes keren vanuit de Sargassozee terug naar Europa. Gegevens over de aantallen glasaaltjes die Nederland binnen trekken zijn van groot belang om de aalpopulatie te volgen. Wageningen Marine Research monitort dit al sinds 1938 bij de spuisluizen van Den Oever en inmiddels op vele locaties in Nederland.
Pasgeboren glasaaltjes keren vanuit de Sargassozee terug naar Europa. Gegevens over de aantallen glasaaltjes die Nederland binnen trekken zijn van groot belang om de aalpopulatie te volgen. Wageningen Marine Research monitort dit al sinds 1938 bij de spuisluizen van Den Oever en inmiddels op vele locaties in Nederland.
Onderzoekers van Wageningen Marine Research bezoeken ieder jaar de zeehondenkolonies op de Waddeneilandjes Griend en Richel. De pasgeboren jongen en de volwassen dieren worden hier op gepaste afstand geteld gefotografeerd. Zo kan onderzocht worden of de vrouwtjes steeds op dezelfde plek hun jong krijgen.
Onderzoekers van Wageningen Marine Research bezoeken ieder jaar de zeehondenkolonies op de Waddeneilandjes Griend en Richel. De pasgeboren jongen en de volwassen dieren worden hier op gepaste afstand geteld gefotografeerd. Zo kan onderzocht worden of de vrouwtjes steeds op dezelfde plek hun jong krijgen.
Kwelders zijn voor de Waddenzee van groot belang. Slikvelden, overgaand in pionierkwelders, leveren bijzondere flora en fauna op en kunnen dienen als hoogwatervluchtplaats en foerageergebied voor vogels. Om kweldergroei te bevorderen wordt een zgn. slibmotor ingezet.
Kwelders zijn voor de Waddenzee van groot belang. Slikvelden, overgaand in pionierkwelders, leveren bijzondere flora en fauna op en kunnen dienen als hoogwatervluchtplaats en foerageergebied voor vogels. Om kweldergroei te bevorderen wordt een zgn. slibmotor ingezet.