November

Microplastics in poep van wadslakjes. Wageningen University & Research doet onderzoek naar microplastics en nanoplastics in zee, zoet water en in zee- en zoetwaterorganismen. Microplastics zijn microscopisch kleine deeltjes (50 µm - 5 mm (0.05-5mm)). Nanoplastics zijn plastic deeltjes die 1000 keer zo klein zijn als een algencel.
Microplastics in poep van wadslakjes. Wageningen University & Research doet onderzoek naar microplastics en nanoplastics in zee, zoet water en in zee- en zoetwaterorganismen. Microplastics zijn microscopisch kleine deeltjes (50 µm - 5 mm (0.05-5mm)). Nanoplastics zijn plastic deeltjes die 1000 keer zo klein zijn als een algencel.
Onderzoekers van Wageningen University & Research verzorgen jaarlijks een tweedelig gastcollege voor de minor oil & gas in Den Helder. De gastcolleges leggen de nadruk op uitdagingen voor mens en milieu als gevolg van olie- en gasexploitatie in het Noordpoolgebied.
Onderzoekers van Wageningen University & Research verzorgen jaarlijks een tweedelig gastcollege voor de minor oil & gas in Den Helder. De gastcolleges leggen de nadruk op uitdagingen voor mens en milieu als gevolg van olie- en gasexploitatie in het Noordpoolgebied.
Paling plant zich in gevangenschap niet voort. Inmiddels lukt het de onderzoekers van Wageningen University & Research al om palinglarven geboren te laten worden en ze te laten opgroeien tot in de puberteit. De uitdaging ligt in het geslachtsrijp maken van deze alen.
Paling plant zich in gevangenschap niet voort. Inmiddels lukt het de onderzoekers van Wageningen University & Research al om palinglarven geboren te laten worden en ze te laten opgroeien tot in de puberteit. De uitdaging ligt in het geslachtsrijp maken van deze alen.
Wageningen Marine Research doet onderzoek aan het Waddengebied. Het onderzoek is zeer breed en varieert van dijken, mosselbanken en zeehonden, naar vogels, zwerfvuil en kwelders.
Wageningen Marine Research doet onderzoek aan het Waddengebied. Het onderzoek is zeer breed en varieert van dijken, mosselbanken en zeehonden, naar vogels, zwerfvuil en kwelders.