September

Bioturbatie van mariene afzettingen is de basis van een gezond marien ecosysteem. Binnen het C-IMAGE-project onderzoeken wetenschappers van Wageningen University & Research de impact van olievervuiling en bioturbatie (het omwoelen van de zeebodem door de organismen die er leven). Foto: Erwin Foekema
Bioturbatie van mariene afzettingen is de basis van een gezond marien ecosysteem. Binnen het C-IMAGE-project onderzoeken wetenschappers van Wageningen University & Research de impact van olievervuiling en bioturbatie (het omwoelen van de zeebodem door de organismen die er leven). Foto: Erwin Foekema
Wageningen University & Research-onderzoekers ontdekken het potentieel van drones bij het monitoren van mosselbanken en ander veldonderzoek om zo de effectiviteit en efficiëntie te verhogen. Foto: Douwe van den Ende
Wageningen University & Research-onderzoekers ontdekken het potentieel van drones bij het monitoren van mosselbanken en ander veldonderzoek om zo de effectiviteit en efficiëntie te verhogen. Foto: Douwe van den Ende

Wetenschappers van Wageningen University & Research bestuderen de rol van offshore platforms in de Noordzee bij de verspreiding van soorten en de verbinding tussen rifgemeenschappen. Foto: Udo van Dongen
Wetenschappers van Wageningen University & Research bestuderen de rol van offshore platforms in de Noordzee bij de verspreiding van soorten en de verbinding tussen rifgemeenschappen. Foto: Udo van Dongen
Wetenschappers van Wageningen University & Research werken mee aan het EU MedAID-project (Mediterranean Aquaculture Integrated Development), dat belangrijke factoren aanpakt die bijdragen aan betere aquacultuuropbrengsten in de Middellandse Zee. Foto: John Bastiaansen
Wetenschappers van Wageningen University & Research werken mee aan het EU MedAID-project (Mediterranean Aquaculture Integrated Development), dat belangrijke factoren aanpakt die bijdragen aan betere aquacultuuropbrengsten in de Middellandse Zee. Foto: John Bastiaansen