Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Consumenten zijn kritisch, niet alleen op kwaliteit van producten, maar ook op de herkomst. Aspecten als duurzaamheid, kinderarbeid, eerlijke verdeling, klimaat spelen allemaal een rol. Wageningen University & Research kijkt op verschillende wijze naar deze ketens, hoe kiezen consumenten, hoe lopen de handelslijnen en hoe zijn handelsketens dan beter in te richten.