Natuur & Landschap

Mensen hebben intrinsiek belang bij natuur. Natuuronderzoek toont dat aan. Omgevingspsychologie en gezondheids-bevorderende aspecten van natuur spelen hierbij een rol. Kijk bijvoorbeeld naar bomen die fijnstof vangen. Kinderen die in een groene omgeving opgroeien, hechten op latere leeftijd waarde aan veelzijdige natuur.

Natuur is ook onmisbaar voor recreatie. Uit het innovatieprogramma Recreatie en Ruimte blijkt dat de recreatieondernemer medeproducent kan zijn van de kwaliteit van de leefomgeving en dat hij zijn product aantrekkelijker maakt door verantwoord te ondernemen met oog voor het landschap en samen te werken met partijen die actief zijn op het gebied van landschap, natuur, cultuurhistorie, landbouw en zorg.