Gezondheid en infectieziekten

Gezondheid en infectieziekten

De gezondheid van mens, dier en milieu zijn zeer met elkaar verbonden. Denk aan zoönosen, plantziekten en andere door vectoren overdragen ziekten. Een begrip van deze interacties is van cruciaal belang om de gezondheid van mensen over de gehele wereld te waarborgen. Daarnaast zijn er nog diverse wereldwijde uitdagingen die een grote impact hebben op de algemene gezondheid. De ‘Global one health’ benadering bestudeert de effecten van deze diverse uitdagingen en formuleert strategieën om ze te controleren, te beperken en te voorkomen.