Gezondheid en voedsel

Consumenten zijn kritisch. Niet alleen wat betreft de kwaliteit van producten, maar ook waar ze vandaan komen. Aspecten als duurzaamheid, kinderarbeid, eerlijke handel en klimaat spelen hierbij een rol. Wageningen University & Research verricht onderzoek naar de uiteenlopende aspecten van commerciële ketens om te ontdekken hoe klanten keuzes maken, hoe handelslijnen lopen en hoe handelsrelaties verbeterd kunnen worden.