Sport & Gezondheid

Wageningen University & Research biedt u diverse onderzoeksmogelijkheden op het gebied van sport & gezondheid. Onze deskundigheid kan van meerwaarde zijn voor bijna elk aspect en elk niveau van sport, variërend van recreatieve sportbeoefening tot Olympische topsportcompetities.

We doen systematisch onderzoek naar het mentaal, sociaal en fysiek welbevinden. Ook kijken we naar de omgeving waarin sport, spel en beweging plaatsvindt. Zo willen we de kwaliteit van leven verbeteren.

Zet vaart achter innovaties op het gebied van Sport & Gezondheid en bereik een betere kwaliteit van leven!
De missie van onze aanbieding Sport & Gezondheid

Onze onderzoeksactiviteiten zijn gericht op sport, spel en beweging voor topsporters, overige sporters die op hoog niveau presteren en recreatieve sporters. We richten ons ook op lichamelijke opvoeding en recreatie.

We zijn niet alleen een life science-universiteit, maar ook een bundeling van onafhankelijke onderzoeksinstituten binnen één organisatie. Dat geeft ons de unieke mogelijkheid om fundamenteel onderzoek, evidence-based toepassingsgericht onderzoek en praktijkonderzoek te doen op het gebied van sport & gezondheid.

healthy active metropoles.png


Onze deskundigheid op het gebied van sport en gezondheid

Voeding & Prestaties: Aan de basis van gezond sporten staat de inname van gezonde en veilige voeding gericht op een optimaal prestatieniveau. Dit geldt voor zowel topsporters als recreatieve sporters.
Duurzame sport & accommodaties: Duurzaamheid en een circulaire economie zijn belangrijk voor ons leven en onze leefomgeving. Deze factoren zijn ook van belang als het gaat om sport, spel en beweging.
Gezonde & actieve metropolen: Sport, spel en beweging en de omgeving waarin deze plaatsvindt zijn van essentieel belang om onze steden en hun inwoners gezond te houden. Dit onderdeel richt zich op de interactie tussen sport, participatie in de samenleving en een groene economie in steden.

Onze onderzoeksactiviteiten worden krachtig ondersteund door data science & Internet of Things.

Onze onderzoekexpertise en kennisvalorisatie

Onze deskundigheid is gebaseerd op kennis uit de sociale wetenschappen, voedselwetenschappen, plantenwetenschappen, biowetenschappen, food safety sciences en andere disciplines binnen Wageningen University & Research. We verwijzen u graag naar onze staat van dienst.

We beschikken over een groot aantal state-of-the-art laboratoria en analytische diensten.

Lees meer over onze aanbieding sport & gezondheid op:

Voeding & Prestatie

Voeding & Prestatie

Duurzame Sport & Accommodaties

Duurzame Sport & Locaties

Gezonde & Actieve Metropolen

Gezonde & Actieve Metropolen

Samenwerken!

Onderzoekssamenwerking op het gebied van Sport & Gezondheid