Duurzame Sport & Accomodaties

Duurzaamheid en een circulaire economie zijn belangrijk voor ons leven en onze leefomgeving. Deze factoren zijn ook van belang als het gaat om sport, spel en beweging. Duurzame Sport & Locaties is dan ook een belangrijk thema in ons Sport & Gezondheid-scala.

Onze deskundigheid op het gebied van duurzame sportmaterialen en duurzaamheid van sportlocaties biedt meerwaarde op elk niveau, of het nu gaat om recreatieve sportbeoefening of Olympische topsportcompetities. We richten ons op duurzame materialen en duurzaamheid van sportlocaties voor topsporters, overige sporters die op een hoog niveau presteren en recreatieve sporters. Onze aandacht gaat ook uit naar lichamelijke opvoeding en recreatie.

We erven de aarde niet van onze voorouders, maar we lenen haar van onze kinderen
David Brower

Onze aanbieding voor sportmaterialen en sportlocaties omvat bijvoorbeeld onderzoek en innovaties op het gebied van:

Duurzame biobased sportmaterialen

Ons onderzoek is gericht op de ontwikkeling van duurzame materialen zoals bioplastics (thermoplastics en thermosets), natuurlijke vezelmaterialen (zoals composieten), coatings en adhesieven. We hebben al tientallen jaren ervaring met het ontwikkelen van biobased materialen en producten. Deze materialen kunnen bruikbaar worden gemaakt voor sportbeoefening.

Duurzaam beheer van sportvloeren en sportvelden

WUR doet veel onderzoek op het gebied van duurzaam beheer van grasvelden, kunstgras en vloermaterialen. Bij het beheer van grasvelden richten we ons bijvoorbeeld op watertoevoer, bodemfysica, toepassing van mest, verbetering van de fysieke, chemische en biologische bodemkwaliteit, en het gebruik van niet-chemische pesticiden.

Beheer van afval en energie

Sport en sportlocaties kunnen duurzamer worden gemaakt door duurzame energieproductie voor bijvoorbeeld indoor klimaatregulatie in sportlocaties, duurzame verwijdering en hergebruik van afval, en duurzame bouwmaterialen en bouwmethoden. WUR heeft veel deskundigheid op deze terreinen, en kan daarom helpen locaties duurzamer te maken.

Onze onderzoeksactiviteiten dragen bij aan innovaties in:

  • Het optimaliseren van de speelbaarheid van grasvelden, kunstgras en indoor vloeren
  • Het duurzaam onderhoud van indoor en outdoor locaties
  • De Green Deal Sportvelden 2020
  • Sport en circulaire economie, bouw, beheer van afval en energie
  • Indoor en outdoor werkomstandigheden

Lees meer over onze aanbieding sport & gezondheid op:

Sport & Gezondheid

Sport & Gezondheid

Voeding & Prestatie

Voeding & Prestatie

Gezonde & Actieve Metropolen

Gezonde & Actieve Metropolen

Samenwerken!

Onderzoekssamenwerking op het gebied van Sport & Gezondheid