Gezonde & Actieve Metropolen

Gezonde & Actieve Metropolen

Sport, spel en beweging en de omgeving waarin deze plaatsvindt zijn van essentieel belang om onze steden en hun inwoners gezond te houden. Het onderwerp Gezonde & Actieve Metropolen is gericht op de interactie tussen sport, participatie in de samenleving (bijvoorbeeld van gemarginaliseerde groepen) en een groene economie in steden.

Denk bijvoorbeeld aan parken waar mensen goed kunnen bewegen, stadslandbouw, het recyclen van afval in steden, sportinitiatieven in armere wijken of voor ouderen. Dit is een terrein waarop sportverenigingen, overheden, Ngo’s, particuliere organisaties en universiteiten met elkaar kunnen samenwerken.

Gezond gedrag en een gezonde leefstijl

We hebben een holistische kijk op gezondheid. Dat houdt in dat we letten op fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel welbevinden. Gezondheid hangt samen met het leven van alledag en is het resultaat van de interactie tussen persoonlijke levensstijl en de sociale en fysieke omgeving. Een gezonde samenleving is gelukkiger en productiever, en vormt de motor van economische groei. Investeren in de gezondheid van mensen betekent dan ook investeren in de samenleving.

Deze activiteiten zijn gericht op onderzoeksonderwerpen en innovaties op het gebied van sport en gezondheid zoals:

  • Interventies op het gebied van een gezonde levensstijl
  • De mogelijkheden die sport, spel en beweging biedt voor maatschappelijke problemen
  • Gedragsverandering en een gezonde levensstijl
  • Gevolgen voor maatschappij en omgeving van outdoor recreatie en sportevenementen
  • Competenties op het gebied van duurzaamheid

Lees meer over onze aanbieding sport & gezondheid op:

Sport & Gezondheid

Sport & Gezondheid

Voeding & Prestaties

Voeding & Prestaties

Duurzame Sport & Accommodaties

Duurzame Sport & Locaties

Samenwerken!

Onderzoekssamenwerking op het gebied van Sport & Gezondheid